• Home
  • News
  • Ontdek La Libre Eco: de nieuwe economische site van La Libre
<< Terug

Ontdek La Libre Eco: de nieuwe economische site van La Libre

10 September 2019

Ontdek La Libre Eco: de nieuwe economische site van La Libre

Vanaf 10 september, zit de website van La Libre Belgique in een nieuw jasje. Maar er is meer. Het team werd uitgebreid om de lezers een gloednieuwe economische rubriek aan te bieden: La Libre Eco.

« Economische informatie is altijd al een van de sterke punten van La Libre Belgique geweest », aldus François le Hodey, CEO van IPM Group, de mediagroep die La Libre Belgique uitgeeft. « Met La Libre Eco schakelen we nog een versnelling hoger en worden we een quality paper met een website gespecialiseerd in economie en financiën. De website is zodanig uitgedacht dat het aanbod volledig afgestemd is op het internettijdperk, een mooie innovatie voor al onze lezers. »

« De gloednieuwe economische rubriek van La Libre Belgique verstrekt meer en gedetailleerdere informatie en brengt de lezer meteen op de hoogte van relevant economisch en financieel nieuws », zegt François Mathieu, manager van La Libre Eco. « Om deze complexe wereld goed te begrijpen, geven we ook de nodige toelichtingen. La Libre Eco wil de economische informatie ook op een andere, dynamischere manier brengen, meer toegespitst op ‘multimedia’, en het debat aanzwengelen ... »

Vanaf 10 september is La Libre Eco ...

1. ... een website met gedetailleerdere en volledigere economische en financiële informatie

In alle aspecten van de economie (bedrijven, start-ups, financiën, markten, beleggingen, vastgoed, persoonlijke financiën, ...) zullen we meer in detail treden. Zonder echter te vervallen in trivialiteit: het is niet de bedoeling om het platform te overspoelen met oninteressante, overbodige informatie. Kortom, we willen selectief en exhaustief zijn, en uiteraard ook reactief. Een mooie uitdaging in deze tijden ...

2. ... een hulpmiddel bij financiële beslissingen en vermogensbeheer

Terwijl de volledigheid een goed beeld zal geven van wat er op economisch en financieel gebied allemaal speelt, zal La Libre Eco haar lezers ook hulpmiddelen aanreiken om beslissingen te nemen, vooral qua financiën en beleggingen. Zo krijgen de lezers de mogelijkheid aangeboden om een online portefeuille te beheren met bijvoorbeeld aandelen, obligaties of beleggingsfondsen. De lezers zullen alle beleggingsfondsen kunnen raadplegen die in België erkend zijn door marktregulator FSMA en die door onze partner Symex worden verstrekt. Ook de Amerikaanse markten zijn vanaf nu toegankelijk.

3. ... een plaats voor gedachtewisselingen

Het debat aanzwengelen, dat is een van de pijlers van het redactionele plan van La Libre Belgique, en ook van La Libre Eco. Een dertigtal experts, die allemaal erkenning genieten in hun vakgebied, zullen hun opinie delen met onze lezers. Deze uiteraard uitgesproken en geargumenteerde ideeën moeten de gedachtewisseling bevorderen en leven in de ‘Libre Eco’-community brengen. De experts zijn afkomstig uit onder meer de academische wereld, de burgermaatschappij en de zakenwereld en zullen elk om de beurt, afhankelijk van de actualiteit, hun mening delen. Daarbij zullen ze geen misplaatste en persoonlijke boodschappen uitdragen maar wel een constructief debat bevorderen.

4. ... een andere manier om het over economie te hebben

Momenteel is de informatiestroom zo groot dat een algemene kwaliteitskrant voor het grote publiek, zoals La Libre Belgique, het zich niet kan veroorloven om niet in kwaliteit te investeren. Meer dan ooit moet de gepubliceerde informatie worden gecontroleerd, geanalyseerd en ontcijferd ... Het beroep van journalist is in dat opzicht nog altijd hetzelfde. Wat wel is veranderd, is de constante overvloed aan allerlei soorten van informatie, die vooral op de sociale media circuleren. In dat kader wil La Libre Eco blijk geven van geloofwaardigheid. Aangezien de manieren om informatie te communiceren en te organiseren ook enorm zijn geëvolueerd, heeft La Libre Eco bovendien niet alleen het multimediateam uitgebreid maar ook middelen vrijgemaakt om diepgaander onderzoek te kunnen voeren door gebruik te maken van alle multimediamiddelen waarover we vandaag beschikken.

5. ... een tool om de persoonlijke financiën en het eigen budget te beheren

In samenwerking met Top Compare wil La Libre Eco haar lezers vergelijkende analyses aanreiken over de meeste financiële producten die gezinnen vaak kopen. Op zoek naar een woningkrediet, autolening, creditcard of levensverzekering? La Libre Eco bezorgt de vergelijkingen van Top Compare, dat de hele markt afspeurt voor elk van deze producten (en vele andere). Maar dat is nog niet alles. In samenwerking met onder andere de Union des Classes Moyennes (UCM) en de Federatie van Notarissen wil het nieuwe platform van La Libre Belgique de informatie uit de actualiteit of gedetailleerdere dossiers aanvullen met educatievere en heel feitelijke content die de achtergrond van een specifiek thema toelicht, zowel voor particulieren als voor bedrijven.


En dan nu: snel naar de website van La Libre Eco!