AD Operations


  • Home
  • AD Operations

IPM AD OPERATIONS, afdeling van IPM Group

Een team van 22 mensen speelt in op de noden van de klanten met betrekking tot reclamecommunicatie. Luisterbereidheid, expertise en veelzijdigheid zijn de sleutelwoorden van deze eenheid, die vijf afdelingen telt.

De hoeksteen van de groep, het IPM AD Operations team, staat in voor de productie, planning, creatie en publicatie van reclameruimtes, zowel in de dagblad- en de magazinepers als op het web en op de radio. De activiteiten van het team omhelzen ook de dienst na verkoop: campagneverslagen, mediaplannen, administratieve opvolging van de verkoop, interface met de facturatie-afdeling…

Concreet bestaat IPM AD Operations uit vijf polen:
- Planning: uitwerking en beheer van de plannen van de dagbladen La Libre Belgique, La DH en hun bijlagen in nauwe samenwerking met de redacties.
- Production: grafische poot die de opmaak en lay-out verzorgt van alle reclame-uitgaven, zowel print als online.
- Sales: opvolgingsbeheer van de reclameverkoop van de verschillende media van de groep; printverschijningen, online zetten van webcampagnes, op antenne brengen van radiospots… Deze dienst staat ook in voor de volledige coördinatie van de voorverkoop (realisatie en verzending van mailings, …), alsook voor de uitwerking van de plannen van de bladen Logic IMMO en Paris Match en, op het vlak van online reclame, voor het inventarisbeheer met betrekking tot RTB (Real-Time Bidding) en Programmatic. 
- Classified: beheer van de zoekertjes van de titels La Libre Belgique en La DH, alsook van de overlijdensberichten en de website Carnet Familial.
- Content: beheer van de redactionele content van alle reclame-uitgaven: magazines,  publireportages, native advertorials, …

IPM AD Operations werkt, in perfecte symbiose met het IPM Group nv ecosysteem, nauw samen met de verschillende groepsafdelingen: IPM Advertising, IPM IMMO, de redacties van de dagbladen en de websites, DH Radio, Paris Match, marketing en boekhouding.